شرکت مهندسین مشاور پایا راهکار بهین نیرو با اهداف والایی در زمینه مهندسی عمران پا به عرصه وجود گذاشته است که امید است در سایه سار الطاف حق تعالی و تلاش متخصصین خود در اسرع وقت به آنها نائل شود. 

از جمله اهداف این شرکت عبارتند از: